Verksamhetsidé

Förskolan är baserad på den kristna värdegrunden vilket innebär att vi förmedlar värderingar såsom alla människors lika värde, medmänsklighet, respekt för andra oavsett bakgrund, människolivets okränkbarhet, individens frihet, integritet och jämställdhet. Vi vill stärka barnets självkänsla samt medkänsla för andra människor.


Både lärandet och verksamheten på Fröet präglas av vårt arbete med hållbar utveckling. Vi lagar vår mat på plats och använder ekologiska varor i så stor utsträckning som möjligt. Vår matrester komposteras enligt Bokashi metoden och används i odlingarna som barnen är med och skapar. Vi strävar efter att reducera och avlägsna hälsovådliga kemikalier i t.ex. leksaker, textilier, rengöringsmedel osv.


För att främja ett mångsidigt och sammanhängande lärande arbetar vi temainriktat. Språk, matematik, bild, musik, rörelse, naturvetenskap och teknik integreras medvetet i de olika teman som vi arbetar med.


Vi vill ge barnen ett positivt förhållande till natur och miljö och försöker därför att vara ute så mycket som möjligt. Det är känt att utevistelse och frisk luft är hälsofrämjande och därför äter vi en del måltider ute och låter även barnen sova utomhus i sina vagnar (i den mån barnets hälsa och vädret tillåter).


Vi tror det är viktigt att man som förälder känner sig delaktig och har möjlighet att påverka på förskolan. Det hoppas vi bl.a. uppnå genom en öppen och rak kommunikation för att på så sätt skapa en positiv atmosfär runt barnen. Vi strävar efter en bra jordmån för alla ”frön” på Fröet! Tillsammans gör vi en bra förskola!!!