Verksamhetsidé

Förskolan är baserad på en kristen värdegrund vilket innebär att vi förmedlar kristna värderingar så som alla människors lika värde, medmänsklighet, respekt för andra oavsett bakgrund, människolivets okränkbarhet, individens frihet, integritet och jämställdhet. Vi vill stärka barnets självkänsla samt medkänsla för andra människor.


Både lärandet och verksamheten på Fröet präglas av vårt arbete med hållbar utveckling. Vi lagar vår mat på plats och använder ekologiska varor i så stor utsträckning som möjligt. Vi strävar efter att reducera och avlägsna hälsovådliga kemikalier i t.ex. leksaker, textilier, rengöringsmedel osv.


För att främja ett mångsidigt och sammanhängande lärande arbetar vi temainriktat. Språk, matematik, bild, naturvetenskap och teknik integreras medvetet i de olika teman som vi arbetar med.


Musiken är en viktig och naturlig del i vår vardag och vi har dels planerade samlingar innehållande rytmik, sång, dans/rörelse samt använder musiken som spontana inslag vid t.ex. blöjbyten, lek i sandlådan osv.


Vi vill ge barnen ett positivt förhållande till natur och miljö och försöker därför att vara ute så mycket som möjligt. Det finns undersökningar som visar att frisk luft ger friskare barn och därför låter vi också barnen sova ute i sina vagnar (i den mån barnets hälsa och vädret tillåter).


Vi tror det är viktigt att man som förälder känner sig delaktig och har möjlighet att påverka på förskolan. Det hoppas vi bl.a. uppnå genom en öppen och rak kommunikation för att på så sätt skapa en positiv atmosfär runt barnen. Vi strävar efter en bra jordmån för alla ”frön” på Fröet! Tillsammans gör vi en bra förskola!!!

Förskolan Fröet

Källtorpsvägen 20

79145 Falun

Tel : 073 523 63 47

E-mail: fsk.froet@gmail.com