Välkommen till Förskolan Fröet i Falun!

Förskolan Fröet startade i augusti 2005 och drivs i enskild regi. Förskolan ligger i Gamla Främby på en rymlig gård med vacker naturtomt. Vi har plats för 18 barn i åldrarna 1-5 år. Verksamheten är baserad på läroplanen för förskolan. Med den som utgångspunkt förmedlar vi demokratiska värderingar och arbetar tematiskt med språk, matematik, musik, rörelse, teknik, historia och naturorienterade ämnen. Vi lägger stort fokus på uteverksamhet och tillagar vår egen mat på plats.


Läs mer om oss på flikarna nedan!