Öppettider

 

 

Förskolan följer kommunens kö-och öppettider.

 

Vi tror att små barn mår bra av att ha flera vuxna som är närvarande och ger trygghet. Långa öppettider innebär att personalen fördelas mer över dagen och kortare öppettider gör att fler vuxna kan vara närvarande med barnen samtidigt. Av den anledningen lägger vi schemat efter barnens tider vilket kan variera från år till år. För närvarande ser det ut enligt följande:

 

Öppning kl. 06.45

Stängning kl. 17.00

15-timmarsplats

För de barn som går 15 timmar per vecka har vi öppet tisdag till torsdag, 08.30 - 13.30.

Måltider

Frukost: 07.30

Lunch: 11.00

Mellanmål: 14.00

Studiedagar

En dag per termin stänger vi för att samla pedagogerna för utvärdering och planering.